ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ

ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ ΜΟΤΕΡ ΜΟΤΟ

Η συντήρηση της μοτοσυκλέτας είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να λαμβάνει υπ` όψη.

Η δουλειά του κινητήρα είναι να παρέχει κίνηση, η οποία στο σημείο εξόδου του κινητήρα είναι σχεδόν πάντα περιστροφική.

Σε έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης, όπως των μοτοσυκλετών, ο στρόφαλος είναι ο άξονας που δίνει προς τα έξω αυτήν την περιστροφική κίνηση.

Βέβαια, η κίνηση, τη στιγμή της δημιουργίας της στα έμβολα είναι παλινδρομική, οπότε πρέπει με κάποιο τρόπο να μετατραπεί.

Αυτό ακριβώς γίνεται στο στροφαλοφόρο άξονα, με το συνδυασμό μπιέλας – στροφάλου.

Μόλις προσθέσατε αυτό το προιόν στο καλάθι: