ΜΙΖΕΣ

ΜΙΖΑ ΜΟΤΟ

Η μίζα ή εκκινητής ανήκει στο σύστημα εκκίνησης του κινητήρα του οχήματος.

Είναι ένας ηλεκτροκινητήρας συνεχούς ρεύματος, που τροφοδοτείται από την μπαταρία του οχήματος.

Η μίζα είναι αναγκαία κατά την εκκίνηση του οχήματος.

Δίνει στον κινητήρα τις απαραίτητες στροφές που χρειάζεται για την υπερνίκηση των τριβών του, ώστε να τεθεί σε λειτουργία η μοτοσυκλέτα.

Η ισχύς της μίζας εξαρτάται από το μέγεθος του κινητήρα, το είδος του,τον αριθμό των κυλίνδρων του, και από τις στροφές του.

Η μίζα αποτελεί τον αντικαταστάτη της γνωστής μανιβέλας.

Μόλις προσθέσατε αυτό το προιόν στο καλάθι: